ตัวอย่างผู้ป่วย

การผ่าตัดสมอง : การผ่าตัดรักษาโรคอาการใบหน้า (ตา ปาก) กระตุก

การผ่าตัดแยกเส้นเลือดออกจากเส้นประสาทสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการใบหน้ากระตุก

แผลผ่าตัดจะหลบอยู่บริเวณหลังใบหู (ของข้างที่มีอาการกระตุก) แผลยาวประมาณ ๒-๔ ซม. การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที ถึงประมาณ ๒ ชม. โดยทั่วไปสามารถกลับบ้านได้ภายใน ๒-๓ วันหลังผ่าตัด