ตัวอย่างผู้ป่วย

การผ่าตัดสมอง : การผ่าตัดรักษาโรคปวดใบหน้า

การผ่าตัดแยกเส้นประสาทออกจากเส้นเลือดสำหรับผู้ป่วยด้วยอาการปวดใบหน้า

แผลผ่าตัดจะหลบอยู่บริเวณหลังใบหู (ของใบหน้าข้างที่มีอาการปวด) แผลจะยาวประมาณ ๒-๔ ซม. ใช้เวลาการผ่าตัดโดยประมาณ ๓๐ นาที ถึง ไม่เกิน ๒ ชั่วโมง
ผู้ป่วยได้รับการกันผมเล็กน้อยรอบ ๆ แผลเพื่อความสะอาด โดยไม่จำเป็นต้องโกนศีรษะแต่อย่างใด เมื่อหายดีแล้ว จะไม่เห็นแผลผ่าตัดเลย สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ภายใน ๒-๓ วันหลังผ่าตัด