ตัวอย่างผู้ป่วย

การผ่าตัดสมอง : การผ่าตัดเลือดคั่งในสมองจากอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุที่ศีรษะ เลือดคั่งในสมอง

เลือดคั่งในสมองมักเป็นโรคที่มีความรีบด่วนในการรักษา สาเหตุสำคัญอันหนึ่งทีทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตหรือมีความพิการเพราะมาถึงมือแพทย์ช้าเกินไป