ตัวอย่างผู้ป่วย

การผ่าตัดสมอง : การผ่าตัดเนื้องอกในสมอง

การผ่าตัดเนื้องอกในสมอง

แผลผ่าตัดแบบรูกุญแจ(keyhole, minimally invasive) จะยาวประมาณ ๒-๕ ซม. อาจอยู่บริเวณใด ๆ ก็ได้ของศีรษะ เช่น เหนือคิ้ว หลังใบหู บริเวณจอน(ผม) หน้าผาก ท้ายทอย เป็นต้น