ตัวอย่างผู้ป่วย

การผ่าตัดกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง : การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกสันหลัง

การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกสันหลัง

โดยทั่วไปแผลผ่าตัดจะยาวประมาณ ๒-๕ ซม. ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ภายใน ๒-๓ วันเป็นส่วนใหญ่. สามารถกลับไปทำงานได้ทันทีเป็นส่วนมาก

 

 


วีดีโอ