ตัวอย่างผู้ป่วย

การผ่าตัดสมอง : การผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมองผ่านทางรูจมูก

การผ่าตัดผ่านกล้องทางรูจมูกเพื่อรักษาเนื้องอกต่อมใต้สมอง

เนื้องอกของต่อมใต้สมอง (Pituitary tumor) เป็นเนื้องอกที่พบได้บ่อย ต่อมนี้มีหน้าที่หลักในการสร้างฮอร์โมนให้กับมีร่างกาย เช่น Growth hormone (ทำให้ร่างกายเติบโตสูงขึ้น)  Prolactin hormone(ทำให้ผู้หญิงสามารถหลังน้ำนมได้เมื่อคลอดบุตร)  Sex hormone(ทำให้มีความเปลี่ยนแปลงทางเพศ เช่น เต้านมใหญ่ขึ้น อวัยวะเพศทำงานเมื่อมีความรู้สึกทางเพศ) Vasopressin(ฮอร์โมนควบคุมปริมาณของปัสสาวะ) Cortisol(ทำให้ร่างกายพร้อมรับความเครียดในยามจำเป็น) Thyroid hormone(ทำให้ร่างกายสร้างไทรอย์ดฮอร์โมน)  

เมื่อเกิดเนื้องอกของต่อมนี้ จะยังผลให้เกิดการ แบ่งตัวที่มากเกินไปจนต่อมนี้มีขนาดโตมากขึ้นและส่งผลให้เกิดความผิดปกติของร่างกาย ซึ่งมักทำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยอาการในสองลักษณะ คือ

(๑) ความผิดปกติเนื่องจากฮอร์โมน ซึ่งอาจเป็นฮอร์โมนมากเกินไป หรือต่ำเกินไป เช่น ปัสสาวะมากผิดปกติ กระหายน้ำ เฉื่อยชา ความรู้สึกทางเพศลดลง  โตไม่หยุด(ยักษ์) มีน้ำนมไหลทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีบุตรหรือตั้งครรภ์
(๒) ความผิดปกติเนื่องจากเนื้องอกไปกดเบียดทับเส้นประสาทตา ผู้ป่วยจะมาพบแพทย์ด้วยอาการตามัว มองไม่ชัด ร่วมกับมีอาการปวดหัว คลื่นไส้อาเจียน

ในรายที่จำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัด เดิมการผ่าตัดจะใช้วิธีแบบธรรมดาคือ การโกนศีรษะหมด และเปิดแผลและกะโหลกศีรษะขนาดใหญ่ประมาณฝ่ามือ เพื่อลงไปในสมองและทำการผ่าตัดเอาเนื้องอกออก ซึ่งหลังผ่าตัดผู้ป่วยจำเป็นต้องพักฟื้นนาน  ต้องได้รับยาแก้ปวดในปริมาณมากเพราะแผลมีขนาดใหญ่ หากเป็นสุภาพสตรีก็มักมีความรู้สึกอายไม่กล้าเข้าสังคมเนื่องจากหลังผ่าตัด ศีรษะจะล้าน เพราะมีการโกนผมออกทั้งหมด

ในปัจจุบัน โรคเนื้องอกต่อมใต้สมองเกือบทั้งหมดจะได้รับการผ่าตัดด้วยวิธีการแบบแผลเล็ก เจ็บน้อย ซึ่งอาจด้วยวิธี การผ่าตัดผ่านแผลเหนือคิ้ว (Keyhole upraorbital) หรือการผ่าตัดแบบไร้แผลด้วยการส่องกล้องผ่านทางรูจมูก ทั้งสองวิธีนี้ถือเป็นวิธี Minimally invasive (แผลเล็ก เจ็บน้อย) ทั้งคู่ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องทรมานจากการผ่าตัดแบบเดิม ๆ