ตัวอย่างผู้ป่วย

การผ่าตัดสมอง : การผ่าตัดรักษาโรคน้ำคั่งในสมอง

การผ่าตัดใส่ท่อระบายน้ำ (Shunting) สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคนำคั่งในสมอง (Hydrocephalus)

ผู้ป่วยมีอาการปวดหัวเรื้อรัง ความจำแย่ลง ความสามารถในการตัดสินใจช้าลง ความคิดอ่านช้าลง คลื่นไส้ อาเจียน อยากหลับอยู่ตลอด เดินเซ

ผลการตรวจพบน้ำคั่งในสมอง ได้รับการผ่าตัดใส่อุปกรณ์ระบายน้ำในสมองแบบปรับค่าได้ (ลูกศรสีแดง ตามรูปด้านล่าง) ตัวอุปกรณ์จะฝังอยู่ใต้ผิวหนัง สามารถปรับการทำงานได้ด้วยแม่เหล็กจากภายนอก สามารถกลับไปทำงาน(ทำงานธนาคาร)ได้ภายใน ๒-๓ สัปดาห์หลังผ่าตัด