ตัวอย่างผู้ป่วย

การผ่าตัดสมอง : การผ่าตัดเส้นเลือดโป่งพอง

การผ่าตัดเส้นเลือดโป่งพอง

ผู้ป่วยมาด้วยอาการปวดหัวรุนแรง ซึมลง ปวดต้นคอ ผลการตรวจพบเส้นเลือดสมองโป่งพอง (Aneurysm) และแตกออก 
แผลผ่าตัดอยู่ที่เหนือคิ้ว ยาวประมาณ ๔-๕ ซม. (Keyhole surgery) 
เส้นเลือดโป่งพอง(Anuerysm) ได้รับการซ่อมแซมด้วยคลิปหนีบเส้นเลือด ผ่านทางแผลผ่าตัดขนาดเล็ก