ตัวอย่างผู้ป่วย

การผ่าตัดสมอง

การผ่าตัดเส้นเลือดโป่งพอง
ดูเพิ่มเติม
การผ่าตัดเส้นเลือดในสมองแตก
ดูเพิ่มเติม
การผ่าตัดเนื้องอกในสมอง
ดูเพิ่มเติม
การผ่าตัดเลือดคั่งในสมองจากอุบัติเหตุ
ดูเพิ่มเติม
การผ่าตัดรักษาโรคปวดใบหน้า
ดูเพิ่มเติม
การผ่าตัดรักษาโรคอาการใบหน้า (ตา ปาก) กระตุก
ดูเพิ่มเติม
การผ่าตัดรักษาโรคน้ำคั่งในสมอง
ดูเพิ่มเติม
การผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมองผ่านทางรูจมูก
ดูเพิ่มเติม
การผ่าตัดกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง

การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกสันหลัง
ดูเพิ่มเติม
การผ่าตัดยึดตรึงกระดูกสันหลังทางด้านหน้า
ดูเพิ่มเติม