ติดต่อเรา

นพ. เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ


หากที่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือต้องการความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับอาการป่วยของท่าน สามารถติดต่อได้ผ่านทาง email "methee96@gmail.com" หรือผ่านทาง

ศูนย์สมอง ระบบประสาท และ กระดูกสันหลัง รพ. วิภาวดี

02-9412800, 02-9212900  ต่อ 2230, 2231
email : neuro@vibhavadi.com