บทความ

โรคทางกระดูกสันหลังและไขสันหลัง : โรคที่เกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของกระดูกสันหลัง

กระดูกสันหลังและไขสันหลังบาดเจ็บ

ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุที่กระดูกสันหลัง ถือเป็นภาวะเร่งด่วนอย่างหนึ่งในทางการแพทย์ โดยเฉพาะในรายที่มีความผิดปกติหรือการบาดเจ็บเกิดขึ้นต่อไขสันหลังด้วย เพราะอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตอันเนื่องมาจากการหยุดหายใจทันทีหลังเกิดเหตุ หรือในรายที่ไม่ได้บาดเจ็บถึงขั้นหยุดหายใจ ผู้ป่วยก็อาจมีความพิการ เป็นต้นว่า ขาอ่อนแรงทั้งสองข้าง (อัมพาตท่อนล่าง) แขนขา่อ่อนแรงทั้งหมด (อัมพาตทั้งตัว) การรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยเฉพาะรายที่มีความผิดปกติทางระบบประสาทดังได้กล่าวไว้แล้วนี้ จะได้ผลดีถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษาหรือผ่าตัดภายใน ๒๔ ชั่วโมงแรก หลายรายที่มีการอ่อนแรงดังกล่าว มักดีขึ้นถ้าได้รับการผ่าตัดในเวลาทองดังกล่าว (Golden period)  เทคนิคการผ่าตัดสามารถทำได้ทั้งการผ่าตัดแบบปกติ(Conventional) หรือ ในบางรายการผ่าตัดแบบ Minimally invasive อาจช่วยได้


อาการที่ควรสงสัยว่าได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง ไขสันหลัง หรือระบบประสาท เช่น
     - มีประวัติอุบัติุเหตุ หรือไ้ด้รับการกระทบกระเทือนบริเวณตามแนวกระดูกสันหลัง
     - มีอาการปวดตามแนวกระดูกสันหลัง เช่น ปวดเอว ปวดคอ
     - มีอาการผิดปกติทางระบบประสาท โดยเฉพาะ อาการอ่อนแรงของแขนหรือขา อาการชาแขน ชาขา
     - มีปัญหาเรื่องการควบคุมการขับถ่าย เช่น กลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ หรือ เบ่งไม่ออก
     - มีอาการหายใจลำบาก ติดขัด

 

เมื่อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังหรือไขสันหลัง +++ให้ถือว่าผู้ป่วยได้รับการบาดเจ็บไว้ก่อนทุกราย+++ และห้ามการเคลื่อนย้ายโดยไม่จำเป็น ติดต่อกับแพทย์หรือโรงพยาบาลโดยเร็ว