บทความ

โรคทางสมอง : โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติแต่กำเนิด

ความผิดปกติแต่กำเนิด

โรคกลุ่มความผิดปกติแต่กำเนิดของเด็กที่พบได้บ่อยชนิดหนึ่ง คือ ภาวะน้ำคั่งในสมอง อันเนื่องมาจากทางเดินน้ำในสมองผิดปกติ (Aqueductal stenosis) ทำให้เด็กที่เกิดมามีศีรษะโตขึ้นเรื่อย ๆ บางรายเป็นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา  การแก้ไขต้องทำทางเดินน้ำในสมองให้ใหม่ด้วยการผ่าตัดใส่ท่อระบายน้ำแบบถาวร (Ventriculoperitoneal shunt)

 

     ส่วนความผิดปกติแบบอื่น ๆ ที่เป็นแต่กำเนิดที่พบได้ประปรายคือ ภาวะงวงช้าง (Encephalocele) ซึ่งเป็นภาวะที่มีความผิดปกติของกะโหลกศีรษะซึ่งไม่ปิดสนิท ทำให้ส่วนของสมองหรือเยื่อหุ้มสมองโผล่พ้นออกมานอกกะโหลกศีรษะ (สมองออกมาอยู่นอกหนังศีรษะ)    กับภาวะไขสันหลังหรือเยื่อหุ้มไขสันหลังโผล่พ้นออกมาอยู่นอกกระดูกสันหลัง (Meningoencephalocele) ภาวะเหล่านี้จำเป็นต้อองแก้ไขด้วยการผ่าตัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่าตัดระดับจุลศัลยกรรมจะสามารถช่วยลดความพิการได้