บทความ

โรคทางสมอง : โรคเลือดคั่งในสมองจากอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุที่ศีรษะ เลือดคั่งในสมอง

อุบัติเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเลือดคั่งในสมองส่วนใหญ่เกิดจากการจราจร  โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยมักมีอาการภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ อาการที่พบบ่อยคือ ซึมลง ง่วงนอน  ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียนรุนแรง ชัก หมดสติ  ภาวะเลือดคั่งในสมองจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเป็นภาวะทีืต้องรีบทำการรักษาโดยเร็ว เพราะในบางรายเลือดที่คั่งในปริมาณมากอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว       การผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเล็กจะสามารถทำได้ในบางรายที่ไม่มีปัญหาเรื่องสมองบวมรุนแรง เพราะในรายที่มีอาการบวมรุนแรงนั้น แพทย์อาจจำเป็นต้องผ่าตัดเอากะโหลกศีรษะออกไปก่อนเป็นการชั่วคราว เพื่อให้สมองผ่านช่วงที่บวมรุนแรงไปได้ก่อนจึงค่อยปิดกะโหลกในภายหลัง