บทความ

โรคทางสมอง : โรคเนื้องอกในสมอง

โรคเนื้องอกสมอง

เป็นโรคกลุ่มที่ได้รับผลดีจากการผ่าตัดผ่านกล้องแบบ "แผลเล็ก เจ็บน้อย ไม่โกนผม" "Minimally invasive" มากที่สุดแบบหนึ่ง  ผู้ป่วยที่เป็นเนื้องอกในสมองมักมีอาการต่าง ๆ กัน แต่ที่พบได้บ่อย และทำให้ต้องนึกถึงว่าเป็นเนื้องอกในสมองคือ อาการ ปวดศีรษะ ปวดมากขึ้นเรื่อย ๆ คลื่นไส้ อาเจียน ตามัว มองภาพไม่ชัด เห็นภาพซ้อน ยิ่งถ้าหากพบร่วมกับอาการทางระบบประสาทคือ แขนขาอ่อนแรง ชัก ชาตามลำตัว ใบหน้า หรือมีความผิดปกติทางด้านต่อมไร้ท่อ เช่น ประจำเดือนขาด น้ำนมไหลโดยมิได้ตั้งครรภ์หรือคลอดบุตร  อาการเหล่านี้จำเป็นต้องนึำกถึงกลุ่มของเนื้องอกในสมองไว้ด้วยเสมอ

 

เดิมเวลาพูดถึงการผ่าตัดสมอง หลายคนจะนึกถึงภาพของคนไข้ที่มีภาพของศีรษะโล้น (อันเนื่องมาจากการโกนผมทั้งศีรษะ) ภาพของผู้ป่วยที่ต้องนอนอยู่ในห้องคนไข้หนัก(ICU)เป็นเวลานานหลายวัน หลานสัปดาห์หรือแม้แต่หลายเดือน ภาพของคนที่ไม่เหมือนเดิมหลังผ่าตัด (เช่น เอ๋อ พูดจาไม่รู้เรื่อง จำอะไรไม่ได้) ภาพของคนที่ลืมญาติพี่น้อง จำเพื่อนไม่ได้ ภาพของคนป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้นานนับเดือน อยู่โรงพยาบาลเป็นเดือน ๆ  หรือแม้แต่อาจเสียชีวิตหลังผ่าตัด  แต่ในปัจจุับันด้วยเทคโนโลยีการอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยผ่าตัด รวมกับความสามารถของศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์การผ่าตัดด้วยวิธี "แผลเล็ก เจ็บน้อย ไม่โกนผม" "Minimally invasive" ภาพของการผ่าตัดในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปมากแล้ว ผู้ป่วยหลายรายจะไม่เห็นแม้แต่แผลผ่าตัด (การผ่าตัดด้วยกล้องผ่านทางรูจมูก) หลายรายไม่มีการโกนผม (การผ่าตัดผ่านทางช่องเหนือคิ้ว การผ่าตัดหลังหู) หลายรายมีการโกนผมแค่บางส่วน(ซึ่งเกือบมองไม่เห็นแผลหลังผ่าตัด)  แผลผ่าตัดจากเดิมที่มีขนาดเท่าฝ่ามือ อาจเหลือเพียง ๒-๓ ซ.ม.  ผู้ป่วยจากเดิมที่ต้องอยู่ICUนานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน ลดเหลือเพียงหนึ่งหรือสองวัน และอาจกลับบ้านได้ภายในไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ 
(ดูตารางเปรียบเทียบ) 

 

ภาพการผ่าตัดแบบเดิม ที่ต้องโกนผมหมด แผลผ่าตัดขนาดใหญ่