บทความ

โรคทางสมอง : โรคเส้นเลือดในสมองแตก

โรคหลอดเลือดสมอง(เส้นโลหิตในสมองแตก)

พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวในกลุ่ม ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือโรคหัวใจ  อาการที่พบได้บ่อยคือ แขนขาซีกใดซีกหนึ่งอ่อนแรงทันที ปากเบี้ยว หน้าชา พูดไม่ชัด ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ชัก ซึมลง และ หมดสติ  สาเหตุเกิดจากเส้นเลือดฝอยในสมองเสื่อมสภาพและแตกออก ทำให้มีเลือดคั่งในสมอง  อาการของโรคในบางครั้งแยกยากจากกลุ่มเส้นเลือดสมองตีบหรือตัน แต่สามารถวินิจฉัยได้แน่นอนด้วยเครื่อ CT scan หรือ MR

 

การรักษาในกรณีที่ก้อนเลือดมีขนาดไม่ใหญ่มาก แพทย์จะรักษาด้วยการให้ยาและสังเกตอาการทางสมองต่อเนื่องประมาณ 3-5 วัน เพื่อเฝ้าระวังการขยายตัวของเลือดและภาวะสมองบวม   ซึ่งหากเกิดขึ้นและเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยอาจมีอาการแย่ลง แพทย์จะตัดสินใจด้วยการผ่าตัด

 

ความสำคัญคือผู้ป่วยควรไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด เพราะเวลาตั้งแต่เริ่มมีอาการจนถึงเวลาที่ได้รับการรักษา(ด้วยยา หรือ การผ่าตัด) จะเป็นปัจจัยสำคัญต่ออนาคตของ ผู้ป่วยในระยะยาว (Time is Brain)